Skip to main content

JAK DPD DBA
O ŚRODOWISKO?

Jako jedna z największych firm kurierskich w Europie, DPDgroup dąży do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko, aby poprawić codzienne życie mieszkańców miast na całym świecie. W tym celu wprowadzamy do naszej floty pojazdy dostawcze zeroemisyjne i niskoemisyjne.

Wdrażamy także rozwiązania na rzecz obniżenia emisji CO2 i zmniejszenia śladu węglowego każdej dostarczanej przez nas przesyłki.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju koncentruje się na trzech filarach – ludzie, planeta, społeczność. Pracujemy nad tym, by przyszłe pokolenia były dumne ze społecznego i środowiskowego dziedzictwa, jakie im pozostawimy.

LUDZIE

 • Stworzyliśmy 20 000 nowych miejsc pracy w całej Europie
 • Zwiększyliśmy satysfakcje pracowników do 80%
 • Zaoferowaliśmy 74 675 godzin szkolenia z obszaru zdrowia i bezpieczeństwa
 • Zmniejszyliśmy fluktuację o 14%
Kurier

PLANETA

Dziecko z globusem w rękach
 • Wprowadziliśmy ponad 2000 pojazdów niskoemisyjnych w wielu miastach Europy (wzrost o 119% w stosunku do roku 2019)
 • Zredukowaliśmy emisję CO2 na przesyłkę o 5.7% (w stosunku do 2019 roku)
 • Wdrożyliśmy system monitorowania jakości powietrza w kolejnych 5 miastach
 • Pozyskaliśmy 62% energii ze źródeł odnawianych (w 2019 roku było to 55%)

SPOŁECZNOŚĆ

 • Wsparliśmy ponad 450 inicjatyw społecznych w 19 krajach
 • Łączyliśmy ludzi na całym świecie podczas kryzysu Covid-19
 • Stworzyliśmy warunki działań społecznych dla ponad 30 000 pracowników
 • Współpracowaliśmy z 16 startupami w obszarze innowacji dla zrównoważonego rozwoju
Starsza pani i kurier

JAK TO ROBIMY W DPD POLSKA?

Intensywny rozwój e-commerce nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Dostrzegamy, że odbiorcy wymagają od firm i marek zrównoważonych działań na rzecz redukcji zanieczyszczeń oraz poprawy jakości życia.

 • Zdecentralizowane procesy logistyczne, krótsze trasy i lepiej zorganizowana sieć logistyczna to niższa emisja
 • Stale powiększająca się w Polsce flota e-samochodów dostawczych i własne stacje do ładowania
 • Oświetlenie LED i panele fotowoiltaiczne w nowo otwieranych obiektach
 • Regularne zakupy certyfikowanej „zielonej energii”
 • Biodegradowalne opakowania
 • Rozwiązania oszczędzające zasoby i selektywna
  zbiórka odpadów w biurach i oddziałach

Ziemia to nasz #WspólnyAdres